Lang eller kort vokal

Vokaltrappen – arbejdsredskab der træner valget af den rigtige …

Vokaltrappen – arbejdsredskab der træner valget af den rigtige vokal

For konsonanter sidst i et ord eller foran andre konsonanter er det hovedreglen at der skrives enkelt konsonant uanset om den foranstående vokal er lang eller …

Vokaltrappen er et spil/træningsredskab med ordkort og plakater, der visualiserer og træner valget af den rigtige vokal

§ 8. Hovedregler — sproget.dk

Vokalerne kan være lange, eller de kan være korte. Prøv at sige hyle og hylde efter hinanden. Du kan tydeligt høre, at der er forskel på y’erne.

Kort eller lang vokal? | Dansk 3-6 | Gyldendals fagportaler

En vokal udtales ikke altid som det navn, den har i alfabetet. Vokaler kan nemlig lyde forskelligt i forskellige ord. De kan have en lang lyd eller en kort …

Vokalerne kan være lange, eller de kan være korte. Prøv at sige hyle og hylde efter hinanden. Du kan tydeligt høre, at der er forskel på y’erne. I hyle er y’et langt, og i hylde er det kort. Nogle gange kommer en bogstavlyd til at lyde som en anden…

Lange og korte vokaler – Leg og Lektie

I lydrette ord (ord, der staves, som de siges) er den første vokal ofte lang og den “beholder” sin lyd. I ord, der ikke er lydrette, er den første vokal ofte …

Kort og lang vokal – YouTube

Kort eller lang vokal? – Læringsveje

Hovedreglen siger, at hvis vokalen er lang, skal du bruge enkelt konsonant, og hvis vokalen er kort, skal du bruge dobbelt konsonant. Det kan nogle gange være …

I spillet “Kort eller lange vokal?” skal spillerne skelne imellem ord med korte og lange vokaler. At have en viden om og at kunne skelne imellem korte og lange ord kan hjælpe dit barn, – både når der skal læses og staves.

Kort eller lang vokal? – Læringsveje.dk

Enkelt eller dobbelt konsonant? (S2) | Bedre Dansk

11. apr. 2011 — Bruges ved schwa-assimilation efter kort vokal og/eller schwa i lukket stavelse. Lang syllabisk med initial stavelsestop, fx [liːn̩nə] …

Hvis du kommer i tvivl om, hvorvidt ordet, du sidder med, skal skrives med enkelt eller dobbelt konsonant, så kan du lytte dig frem til svaret. Det du skal lytte efter, er om vokalen før konsonanten e (…)

Enkelt eller dobbelt konsonant? (S2) | Bedre Dansk – Studienet

Korte, lange og ekstralange konsonanter – schwa.dk

Keywords: lang eller kort vokal